-
dní
-
hodín
-
minút
-
sekúnd

Cirkevné spoločenstvá

Rímskokatolícka cirkev

Aktuálne informácie: www.banskastiavnica.fara.sk
Adresa Farského úradu: Ul. J. Palárika 7, tel.: +421 902 465 777, banska.stiavnica@fara.sk
Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie (“nemecký kostol”) Akademická ul. č. 3 za hotelom Grand – Matej.
Kostol sv. Kataríny (“slovenský kostol”) Radničné námestie.
Kostol sv. Alžbety (“špitálsky kostol”) Dolná ulica, oproti trom výškovým obytným domom.
Kostoly na Kalvárii – Ulica pod Kalváriou


Evanjelická cirkev

Aktuálne informácie: www.ecav.sk/zapadny-distrikt/hontiansky-seniorat/banska-stiavnica
Adresa Farského úradu: Dolná ružová 10, tel.: +421 45 692 2461, b.stiavnica@ecav.sk
Kostol: Radničné námestie


Ostatné denominácie

Slovo života

Akademická ulica 20, web: http://www.stiavnica.slovozivota.sk/

Bratská jednota Baptistov

banskastiavnica.baptist.sk

Adventisti Siedmeho dňa

Kontakt:  Marek Gurka, Zákl. umelecká škola, Nám. Sv. Trojice 4, Banská Štiavnica


Ďalšie sakrálne objekty

Kostol Panny Márie Snežnej (Frauenberský) – neskorogotický kostol, pôvodne pohrebná kaplnka z prvej štvrtiny 16. storočia na ulici J. K. Hella pri Frauenberskom cintoríne. Slúži len ako dom smútku.

Židovská synagóga – zrekonštruovaný objekt na križovatke Striebornej a Novozámockej ulice. V súčasnosti sa už nevyužíva na náboženské účely.