Cykloturistika

Cykloturistika v Štiavnických vrchoch naberá na popularite. Bohatá sieť horských cyklotrás s rôznou náročnosťou pretkáva celé okolie Banskej Štiavnice. Trasy sú označené maľovaným znakom “C” v štyroch farbách – červená, modrá, zelená a žltá. Na dôležitých miestach a v križovaniach trás sa nachádzajú orientačné tabule. Miesta, ktoré sú vhodné na na vstup do systému cyklotrás, susedia s parkoviskom a disponujú informačnou tabuľou. Jednotlivé cyklotrasy pozostávajú z množstva rôzne náročných okruhov, ktoré sú poprepájané spojkami a je ich možné kombinovať. 

Skladaciu papierovú mapu s popisom cyklotrás môžete bezplatne získať v informačnej kancelárii mesta Banská Štiavnica a vo viacerých ubytovacích a pohostinských zariadeniach v okolí Banskej Štiavnice.

Projekt cyklotrás vybudovali nadšenci zo združenia Bajkom k Tajchom, kde nájdete kompletný popis trás, ako aj ďalšie informácie o tomto projekte. Uvádzame výber hlavných cyklotrás.

V prípade záujmu môžete využiť požičovne bicyklov: Tanád Sport, BSrent

Veľký hodrušský okruh

Červená, stredne náročná až náročná, okružná, dĺžka 41,3 km, trvanie 4 hod.

Trasa Veľkého hodrušského okruhu ohraničuje širokým okruhom údolie, v ktorom sa nachádza obec Hodruša – Hámre. Najvyšším bodom trate je Kerling (820m) , najnižší úsek trate je v Dolných Hámroch (223m). Celkové prevýšenie trate je 1034 m, tvorí ju 87 % prírodného a 13 % asfaltového povrchu.

Najvhodnejšie východzie body: sedlo Červená studňa; obec Hodruša-Hámre (časť Kyslá)

Malý hodrušský okruh

Modrá, stredne náročná, okružná, dĺžka 18,4 km, trvanie 2 hod

Malý hodrušský okruh má členitú trasu. Najvyššie miesto trate je v blízkosti Kopaníc (700m), najnižší bod trate je v Jelšovej (300m). Okruh vedie v bezprostrednej blízkosti tajchu Moderštôlňa (Kopanický tajch). Prevýšenie trate je 773 m,  tvorí ju 72% prírodný a 28 % asfaltový povrch.

Navhodnejší východzí bod: obec Kopanice

Mikovíniho zelená jazda

Zelená, stredne náročná, lineárna, dĺžka 39,3 km, trvanie 3 hod

Táto cyklotrasa nesie meno podľa významného Slovenského banského inžiniera, zememerača, kartografa, profesora Samuela Mikovíniho, ktorý v 18. storočí stál pri zrode obdivuhodného systému jarkov, ktoré zásobovali vodou banské tajchy v celom okolí Banskej Štiavnice a Banskej Hodruše. Mikovíniho Zelená Jazda vedie vo veľkej časti popri takomto jarkovom systéme.

Tvorí ju z 57 % prírodný a z 43 % asfaltový povrch. Najvhodnejší východzí bod: sedlo Červená studňa

Hellov okruh

Kombinácia úsekov červenej a zelenej cyklotrasy, nenáročná, okružná, dĺžka 26 km, trvanie 2 hod

Atraktívny okruh vedie po dvoch najdlhších jarkoch banského jarkového systému. Vedie od Červenej studňe ku Richňavským jazerám – obľúbenému miestu na kúpanie. Táto trasa je určená pre všetky cieľové skupiny bajkerov – nie je kondične a časovo náročná, ale je veľmi zaujímavá. Tvorí ju 97 % prírodný povrch; stúpenie je 303 m.

Najvhodnejší východzí bod:  sedlo Červená studňa

Pivovarský okruh

Červená, stredne náročná, okružná, dĺžka 12,4 km, trvanie 2 hod

Trasa disponuje množstvom výhľadov a zaujímavostí, z ktorých uvádzame najmä Kúpeľnú kaplnku, Vyhniansky travertín, stratené staré Vyhnianske kúpele a Rímsko-katolícky kostol sv. archanjela Michala. Stúpanie trasy je 524 m, 62 % je prírodný povrch, zvyšok tvorí asfalt.

Odporúčaný východzí bod: Vodný Raj Vyhne, smer Pod Koniarom

Vyhniansky okruh

Modrá, stredne náročná, okružná, dľžka 22,4 km, trvanie 3 hod

Tento okruh je obojsmerne zjazdný s odporúčaným smerom jazdy od orientačného miesta Dolinky smerom na orientačné miesto Pri Žiakovi. V opačnom smere jazdy sa na cyklotrase nachádzajú dve náročné stúpania, ktoré je potrebné vytlačiť pešo popri bicykli.

Stúpanie trasy je 797 m, prírodný povrch tvorí 82 %.

Bolemanova trasa

Zelená, stredne náročná, lineárna, dĺžka 14,1 km, trvanie 2 hod
Jazda po trase poskytuje množstvo výhľadov, či už na samotné Vyhne ale aj na Repište a ostatné okolité obce okresu Žiar nad Hronom. Trasa vedie po spevnených lesných cestách, zväčša šotolinového charakteru, asfaltový povrch tvorí 8 % trasy.

Začiatok trasy je pri Vodnom Raji, trať vedie južnou stranou Vyhní až do sedla Červená studňa.

Beliansky okruh

Zelená, stredne náročná, okružná, dĺžka 16,5 km, trvanie 2 hod

Beliansky okruh je najdlhšou cyklotrasou v oblasti Banskej Belej. Začína pri závode Dinas. K atraktívnosti trasy prispieva Halčiansky tajch, popri ktorom prechádza, a tiež jazda po trase bývalej železnice, ktorou kedysi  premávala legendárna „Štiavnická Anča“. Okruh končí v srdci obce Banská Belá. Tvorí ho 55 % prírodný povrch, stúpanie je 379 m.

Flow trail „Helligon“

Stredne náročný, dĺžka 2 km, výškový rozdiel 240 m

Je to plynulý typ trate, ktorý využíva topografiu krajiny. Je zábavný, prináša rôzne prekvapenia, nenudí, je rôznorodý a inovatívny. Zvládne ju aj cyklista so základnými zručnosťami.

Prístup k jeho štartu je z Horného hodrušského jarku, po ktorom vedie červenou farbou vyznačený Veľký hodrušský okruh. V lete, keď je v prevádzke lanovka salamandry resort, je možné využiť na výstup k trati aj túto možnosť.

Cykloturistika v Štiavnických vrchoch
Cykloturistika v Štiavnických vrchoch