Keď sa povie Banská Štiavnica…

 … v mysliach väčšiny ľudí sa vynorí historické mesto spojené s baníctvom . Mnohí turisti pri svojom návrate do Banskej Štiavnice spomínajú na tradičné školské výlety, ktoré toto mesto nikdy neobchádzali. Tisícky žiakov prichádzajú do nej ešte aj v súčasnosti. Pretože Banská Štiavnica je mesto, na ktorého príklade sa najlepšie učia pojmy ako „bohatý“, „historický“, či „banícky“. Nezabudnuteľná atmosféra sa rodila po stáročia a tvrdá práca našich predkov nechala odkaz pre súčasné generácie na mnohých viditeľných miestach i skrytých zákutiach.

Keď sa povie Banská Štiavnica,

veľa ľudí pomyslí na zlato a striebro. Práve tieto dva vzácne kovy doviedli Banskú Štiavnicu k nevídanému rozmachu. Ich moc priviedla na dovtedy nepoznané územie už Keltov. Tí prichádzali z juhu postupným sledovaním zlata v tokoch riek a ich prítokoch. Ryžovaním sa dostali už do Banskej Štiavnice, o čom svedčia viaceré dôkazy v podobe archeologických nálezov. O tom, ako vzniklo mesto hovorí aj známa povesť. Jej hlavnou postavou je pastier, ktorý na jednej z lúk neďaleko dnešného centra Banskej Štiavnice pásol svoje stádo. Keď zrazu uvidel na lúke čosi trblietavé, podišiel bližšie a uvidel dve jašterice. Jedna z nich bola pokrytá zlatým a druhá strieborným prachom. Vyplašené jašterice sa schovali pod kameň, ktorý pastier odvalil a našiel vraj bohaté ložisko striebra a zlata. Táto správa sa veľmi rýchlo rozšírila a do Banskej Štiavnice začali prúdiť stovky nových osadlíkov. Jašterice sa z vďaky dostali do starého erbu mesta a sprevádzali tak Štiavničanov po stáročia.

Keď sa povie Banská Štiavnica,

niekto si spomenie na staré banícke osídlenie v centre mesta. Toto osídlenie sa dokázateľne formovalo už od trinásteho storočia, kedy už Banská Štiavnica patrila medzi významné mestá. Dôkazom je skutočnosť, že mestské výsady získala nie neskôr ako v roku 1238. Zaujímavosťou je aj mestská pečať z roku 1275, ktorá je najstaršou svetovou mestskou pečaťou zobrazujúcou banícke symboly. Už v tomto období stáli v meste predchodcovia dnešného Starého zámku (Kostol Panny Márie) a Farského kostola (Kostol sv. Mikuláša).

Keď sa povie Banská Štiavnica,

asi málo ľudí napadnú rôzne katastrofy. Ľudia v tomto meste ich však zažili nespočetné množstvo. Medzi významné patrili mocenské boje a zemetrasenie, ktoré Štiavnicu poznačili v rokoch 1442 – 1443. Plienenie v meste a živelná pohroma natrvalo zmenili plány Štiavničanov v oblasti ďalšej výstavby a načas zasiahli aj do života mesta. Katastrofami však boli nielen mocenské boje a vojny, ktoré sa tiahli ako niť celou históriou mesta a regiónu. Čím hlbšie baníci postupovali, tým viac sa stretávali s podzemnou vodou, ktorá ohrozovala ich životy. Túto skutočnosť podporilo aj prvé svetové použitie pušného prachu v baníctve, ktoré sa udialo v banskoštiavnickom rudnom revíri v roku 1627. V 16. a 17. storočí sa čoraz častejšie objavovali myšlienky, že bane budú musieť byť zatvorené, pretože problém s vodou nebolo možné riešiť. Vtedy však prišiel s výborným nápadom hlavný banský strojmajster J. K. Hell. Najmä on a jeho nástupca Samuel Mikovíni umožnili záchranu štiavnického baníctva vytvorením originálnych vodočerpacích zariadení, ktoré využívali silu vody, zhromaždenej v umelo vytvorených jazerách – tajchoch. Z viac ako 60 tajchov sa do dnešného dňa zachovalo viac ako 20. Časť z nich je stále využívaná na rekreáciu a rybolov.

Keď sa povie Banská Štiavnica,

pre mnohých to znamená bohaté architektonické bohatstvo. V meste nájde návštevník fragmenty, či dokonalé ukážky všetkých významných stavebných slohov – od románskeho obdobia až po klasicizmus. Zásluhou rozvoja baníctva v 18. storočí vzniklo v meste niekoľko zaujímavých barokových stavieb, pričom nad všetkými svojou mohutnosťou a originalitou spracovania stojí Kalvária. Kalvária je však len jednou z mnohých pamiatok, ktoré zdobia Banskú Štiavnicu. Veď kto by nepoznal renesančný symbol Nový zámok, ďakovné Súsošie svätej Trojice, banícku Klopačku, či typické skrčené chudobné domčeky? Banská Štiavnica oplýva desiatkami kultúrnych pamiatok, v ktorých si to svoje nájde každý milovník histórie.

Keď sa povie Banská Štiavnica,

viacerým sa vybavia školské roky. V minulosti aj v súčasnosti bola Banská Štiavnica mestom študentov. Najvýznamnejšou školou založenou v meste bola Banícka akadémia. Mária Terézia ju založila v roku 1762 ako prvú vysokú školu svojho typu vo svete. Po jej odsťahovaní do Maďarska v roku 1918 pokračovala v Banskej Štiavnici tradícia stredného školstva, ktorá sa zachovala podnes. Na štiavnických stredných školách študovali alebo vyučovali významné osobnosti slovenských dejín. Medzi známych literátov patrili napr. A. Sládkovič, S. Petoffi, M. Hattala, P. Dobšinský, J. Botto, A. Hykisch a ďalší.

Keď sa povie Banská Štiavnica,

turisti si iste predstavia raj, ktorý im poskytuje príroda Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. Množstvo turistických chodníkov, možnosti cykloturistiky v zachovanej prírode, atraktívne prírodné a technické pamiatky na najvýznamnejších turistických trasách – to všetko patrí k ponuke, ktorej žiadny turista neodolá. Po náročnej túre čaká na návštevníkov okúpanie sa v tajchu, dobré občerstvenie a ubytovanie. V zime sa stáva dobrou tradíciou budovanie bežkárskych tratí, takže Štiavnica nespí ani v zime.

Keď sa povie Banská Štiavnica,

nesmie sa zabudnúť na to, čo ponúka celý región. Kto by nepoznal Múzeum vo Svätom Antone, kaštieľ, ktorý je vzdialený len 6 km od Banskej Štiavnice? Nádherné múzeum je rajom pre všetkým milovníkov histórie a prírody, keďže v ňom sídli poľovnícka expozícia. Park v okolí využívajú nielen obyvatelia tejto obce, ale aj turisti. Malebné obce združené do Regiónu Sitno ponúkajú možnosti zažiť príjemný oddych v čistom prostredí, plnom prekvapujúcich zážitkov. Do Banskej Štiavnice sa oplatí ísť aj kvôli okolitým obciam – určite ani netušíte, koľko prekvapení skrývajú.

Keď sa povie Banská Štiavnica,

nemôže sa zabudnúť na zápis mesta v roku 1993 do Zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Táto udalosť postavila mesto medzi tie oblasti Slovenska, ktoré majú najväčší potenciál z hľadiska rozvoja cestovného ruchu. Hlavným motívom zápisu boli zachované banskotechnické pamiatky, ktoré sú vhodným spôsobom včlenené do okolitej krajiny.

Jednoducho – keď sa povie Banská Štiavnica, budete vždy počuť o mieste, ktoré sa oplatí vidieť. Keď k nám prídete, nebude chcieť odísť pokiaľ všetko nespoznáte. A my Vám ručíme za to, že s nami budete nespočetné krásy regiónu spoznávať veľmi dlho.

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU V REGIÓNE, KDE SA STÁLE NIEČO DEJE!