Doprava

Keďže Banská Štiavnica sa nachádza vo vnútri niekdajšej sopky a je obklopená kopcami, prístup do mesta nebol nikdy jednoduchý.


schematické zobrazenie prístupových ciest do Banskej Štiavnice

Avšak hlavná cesta – rýchlostná cesta R1 – a taktiež hlavná železničná trasa ohraničujúce región sú vzdialené len 20 km od mesta. Z týchto dopravných tepien je viacero možností ako sa dostanete do mesta. Zo zoznamu nižšie si môžete vybrať spôsob dopravy do mesta a prečítať si inštrukcie k ceste.

Autom
Autobusom alebo vlakom
Miestna doprava
Stopom