Miestna doprava

  • Pravidelná verejná doprava – autobusy

Miestna doprava v Banskej Štiavnici je zabezpečená spoločnosťou SAD Zvolen. MHD ako také v podstate neexistuje, niektoré spoje SAD Zvolen prevádzkuje v rámci mesta ako (nie dostatočnú) náhradu MHD. Tieto linky spájajú jednotlivé mestské časti a tiež okolité obce. Odchody a príchody autobusov nájdete tu.

Najdôležitejšie zastávky v rámci mesta sú:

   Mestský Úrad (MsÚ) – nachádza sa v historickom centre mesta na rohu radnice. Pozostáva z dvoch nástupiští. Smerom na mestský obchvat resp. križovatku sa nastupuje pri Slovenskej sporiteľni (smery Križovatka, Povrazník, Šobov, Štefultov, Drieňová), rovnako ako aj do obcí Banský Studenec, Beluj, Hontianske Nemce, Ilija, Prenčov či Svätý Anton.
Druhé nástupište je umiestnené pri radnici, neďaleko jej vstupu. Odtiaľ smerujú autobusy do obcí Štiavnické Bane, Horná Roveň, Rybníky.
   Križovatka – Nachádza sa vedľa supermarketu BILLA a je hlavnou autobusovou zástavkou a dopravným uzlom mesta, kde začínajú a končia mnohé prímestské linky a diaľkové spojenia.
   Drieňová – Zastávka pre najviac obývanú časť mesta (sídlisko Drieňová). V blízkosti je nemocnica a obchodné centrá. Prechádza tadiaľto mnoho spojov.
   Pod Kalváriou – Najbližšia zastávka ku Kalvárii.

  • Nepravidelná doprava v meste

Taxislužba a nepravidelná preprava osôb má v Banskej Štiavnici dobré zázemie. V meste pôsobí niekoľko taxi a prepravných firiem. Najfrekventovanejšie miesto, na ktorých môžete najskôr nájsť prepravcov je na parkovisku pred Billou na križovatke alebo na Radničnom námestí pri Kostole sv. Kataríny.
Odchytiť odvoz si môžete aj klasickým mávnutím rukou, na čo väčšina z nich reaguje, vhodnejší je však telefonický kontakt.

Zoznam prepravcov:

F – Taxi – tel.: 0915 525 999, 0910 525 999
Beri taxi – tel.: 0902 345 673, 0915 613 888, 0903 814 468, 0902 235 060, nonstop
Jo-ma taxi – tel.: 0910 180 380, 0915 206 306
KIA Ceed Taxi – tel.: 0800 500 130
Taxi Müller – tel.: 0905 272 241, 0903 396 555

Späť na dopravu