Miestne názvy

 1. Trotuár – vyvýšený chodník, terasa s obchodmi a kaviarňami na ulici Andreja Kmeťa
 2. Križovatka – križovatka s kruhovým objazdom a dôležitými autobusovými zastávkami pri supermarkete BILLA na konci Dolnej ulice
 3. Trojica – Námestie sv. Trojice, historické centrum mesta
 4. Hríb – stánok s predajňou novín na ulici Andreja Kmeťa pri odbočke na Dolnú ružovú ulicu (jeho strecha pripomína klobúčik hríbika). V minulosti tu bola benzínová pumpa.
 5. Botanika – botanická záhrada na ľavej strane cesty z centra mesta smerom na Žarnovicu, Žiar nad Hronom a Zvolen
 6. Kammerhof – najväčší stavebný komplex v meste, sídlo Slovenského banského múzea na začiatku Kammerhofskej ulice, pod sochou Andreja Kmeja.
 7. Tabačka – bývalá tabaková továreň na Tabakovej ulici (na pravej strane Kammerhofskej a Dolnej, smerom na Križovatku a do obce Sv. Anton)
 8. tajchy – umelé vodné nádrže v okolí mesta, vybudované ako zdroje vody pre potreby banskej činnosti
 9. Vodárenská – tajch Veľká vodárenská, asi 10 min. peši z horného konca Trojičného námestia
 10. OPP („Ópépé”) – budova na Kammerhofskej ulici vľavo (takmer oproti pošte), sídlo viacerých obchodov a prevádzok
 11. Staré ihrisko – dnes parkovacia plocha s obchodmi a službami na Mládežníckej ulici za budovou OPP
 12. Šindlerka – rekonštruovaná priemyselná budova na Dolnej ulici oproti Tabačke
 13. Kolpachy – starý, no dodnes používaný názov obce Banský Studenec
 14. Piarg – hovorový názov obce Štiavnické Bane, pôvodne názov jednej z osád, ktorých spojením Štiavnické Bane vznikli
 15. Hájik – vstup do mesta smerom od Banskej Bystrice a Žarnovice
 16. Drieňová – najväčšie štiavnické sídlisko, nachádza sa tu aj nemocnica
 17. Kmeť – socha Andreja Kmeťa v centre mesta, významný orientačný bod
 18. Štajngrubňa – časť mesta pod Botanickou záhradou
 19. Psiarka – ulica zo Štajngrubne k pošte