-
dní
-
hodín
-
minút
-
sekúnd

Historické nápisy

Verba volant, scripta manent – Povedané uletí, napísané pretrvá

Podľa väčšiny zdrojov výrok patrí rímskemu senátorovi Caiusovi Titusovi. On navrhol uprednostnovať písané slovo oproti povedanému, čo bolo jedným z predpokladov vzniku klasického Rímskeho práva, ako základného kameňa európskej civilizácie. Ako ochutnávku myslenia môžme vnímať odkazy stredovekého mesta a jeho – civis – občanov z čias, kedy latinčina bola “angličtinou súčasnosti” a posolstvá budúcim generáciám boli odrazom získanej múdrosti, obrazom túžob a možno aj pokusmi nakloniť prozreteľnosť k milosrdenstvu pre toto mesto. 

Starý zámok – renesančný náhrobok waldburgera Vavrinca Rossla na vonkajšej stene niekdajšieho kostola

FORMA FAVOR POPULI
FERVOR IUVENILIS OPESQUE
DIRIPUERE TIBI NOSCERE
QUID SIT HOMO.

Krása, priazeň ľudu,
mladícka vášnivosť a bohatstvo
odňali ti možnosť poznať,
čo je človek.

Súsošie sv. Trojice – nápis na mramorovej tabuľke, umiestnenej na zadnej časti podstavca

SANCTISSIMAE TRINITATIS
HONORI LARGO TRINI PATRO
NI AERE FVNDATA ET ERECTA
64 000 f CM

EXPRENSIS REGII CIVICI
ET MONTANI AERARAII
EX VOTO DECORE REPARATA 
1159 f CM

Postavené na počesť
najsvätejšej Trojice
zo štedrosti troch dobrodincov
za 64 000 zl. (1763).

Dôstojne obnovená
na základe sľubu
nákladom kráľovského mesta a banského eráru
za 1159 zl. 6gr. (1839)

Radnica – text tzv. Ptolemaiovej tabule na freske z r. 1789 v zasadacej sieni. Pôvodne sa text nachádzal na drevenej tabuli zo 16 st.

PTOLOMEO ARPHASIDIS AEGIPTIORVM REGIS TABVLA

NVNQVAM MAGNIFECI DIVITEM TYRANNVM
NEC ODIO HABVI PAVPEREM IVSTVM.
NVNQVAM IVRISDICENDI TEMPVS PAVPERI DISTVLI
NEC LARGITIONIBVS ADDVCTVS DIVITI PEPERCI
NVNQVAM FECI GRATIAM ALICVI FAVORE CAPTVS,
NEC IRATVS POENAM INFLIXI.
NVNQVAM PERMISI MALVM IMPVNITVM,
NEC BONVM IRREMVNERATVM.
NVNQVAM CAVSAM LIQVIDO IVSTAM ALTERI TRACTANDAM COMMISI,
NEC OBSCVRAM SOLVS DECREVI.
NVNQVAM IVS NEGAVI PETENTI,
NEC MISERICIRDIAM EAM MERENTI.
NVNQVAM QVEMDIAM IRATVS MVLCTAVI,
NEC DONA LAETVS MAGNIFICE PROMISI.
NVNQVAM TEMPERE GESTIEBA, IN PROSPERITATE,
NEC IN ADVERSIS ANIMVM DESPONDI.
NVNQVAM ODIO INCITATVS DAMNVM ALICVI INTVLI,
NEC REM TVRPEM OB AVARICIAM COMMISI.
NVNQVAM ADVLTANTIVM AMORE CAPIEBAR,
NEC AVRES DETRECTANTOBVS PRAEBVI.
SEMPER OPTABAM A BONIS DILIGI,
VT ME TIMERENT MALI.
ET BREVITER FAVEBAM PAVPERIBVS
ET EXTRANEIS FAVORE CARENTIBVS.
POSTREMVM QVOD OMNIVM EST  MAXIMVM,
FVI DILECTENS A DYIS MVLTA POTENTIBVS.

Pamätná tabuľa Egyptského kráľa Ptolomea Arphasida

Boháčov krutých nechválil som nikdy,
nestíhal hnev môj chudobu čestnú.
Vyslúžiť pravdu nemeškal som núdznym,
boháč ma v spore nedoplatil nikdy.
Nie slepou vášňou milosti som dával,
nie v hneve trestal.
Bez trestu vinu nenechal som nikdy,
no dobro každé odmenil som štedro.
Sám som vyslúžil spravodlivosť núdznym,
nenechal tápať spravodlivosť v tme.
Žiadosti čestnej dal som svoju priazeň,
ľútosť ma viedla, kde zaslúžené bolo.
Nedal som  tresty v rozhorčení nikdy,
ani  pri vínku nedával som sľuby.
Nespoliehal som na liché sa zisky,
nezúfal v chvíľach trudných a desných.
Z pomsty a hnevu nehľadel som škodiť,
z úžery hnusnej nespolčil sa s hriechom.
Nezvádzal mládež k hriešnym skutkom nikdy,
pomluvám nízkym nedával som miesta.
Želaním mojím bola láska dobrých,
postrachom zlých som celý život býval.
No slovom krátkym: mal som v priazni núdznych
všetkých, čo lásky vyhostenci boli.
Nad všetko ale: mal som priazeň bohov.

Dom č. 180/II – Baumgartnerov dom nápis na portáli z r. 1556

ZUM AMBROSI PAUMGARTNER IST DAS HAVS GENANS SEIN GLYCK STET IN GOTES HAND

Dom sa nazýva “Ambrózovi Baumgartnerovi” jeho šťastie je v rukách Božích.