Múzeá a galérie

Slovenské banské múzeum

Slovenské banské múzeum združuje celkom sedem expozícií v rôznych budovách a lokalitách. Hlavné sídlo s najrozsiahlejšou expozíciou sa nachádza na Kammerhofskej ulici 2. Viac informácií nájdete na stránke www.muzeumbs.sk. Stručné informácie o jednotlivých expozíciách:

1. Kammerhof – Baníctvo na Slovensku

Expozícia komplexne mapuje históriu baníctva na území Slovenska. Môžete tu vidieť funkčné modely strojov, ktoré vám priblížia napríklad spôsoby ťažby alebo čerpania vody v minulosti.

Kammerhofská 2, Banská Štiavnica
+421 45 694 94 18; +421 918 990 450
www.muzeumbs.sk, hramesa@muzeumbs.sk

2. Starý zámok

Expozície na Starom zámku predstavujú históriu banskoštiavnického regiónu. Okrem iného tu nájdeme expozíciu streleckých terčov, štiavnického fajkárstva či kováčstva, ale aj maketu neskorogotického oltára tajomného Majstra M. S. a výstavu Kalvária v azyle.

Starozámocká ul. 11, Banská Štiavnica
+421 45 694 94 72
www.muzeumbs.sk/sk/stary-zamok, staryzamok@muzeumbs.sk

3. Nový zámok

Expozícia Protiturecké boje na Slovensku – zbrane a zbroj obidvoch bojujúcich strán, názorné mapy, portréty vojvodcov, výstava o dejinách hasičstva v Banskej Štiavnici. Z horného poschodia je prekrásny výhľad na mesto a okolie.

Novozámocká  22, Banská Štiavnica
+421 45 691 15 43; +421 918 990 451
www.muzeumbs.sk/sk/novy-zamok, novyzamok@muzeumbs.sk

4. Berggericht – Mineralogická expozícia

Rozsiahla mineralogická zbierka poteší najmä zberateľov a odborníkov. Štôlňa Michal z technických príčin zatvorená do odvolania. Priamo do nádvoria budovy ústi štôlňa Michal (sprístupnená je časť dlhá 75 m). 

Nám. Sv. Trojice 6, Banská Štiavnica
+421 45 692 05 35
www.muzeumbs.sk/sk/berggericht, infobs@muzeumbs.sk, Geobádateľňa: geobadatelna@muzeumbs.sk

5. Galéria Jozefa Kollára

Stále expozície výtvarných diel od 13. do 20. storočia z oblasti Banskej Štiavnice a ďalších baníckych regiónov na Slovensku. Najvzácnejšími exponátmi sú drevené polychrómované plastiky v nadživotnej veľkosti sv. Barbora a sv. Katarína zo začiatku 16. storočia z okruhu Majstra M. S.

Nám. sv. Trojice 8, Banská Štiavnica
+421 45 692 05 35, +421 918 990 449
www.muzeumbs.sk/sk/galeria-jozefa-kollara, galeria@muzeumbs.sk

6. Banské múzeum v prírode

Jedinečná podzemná expozícia v Štôlni Bartolomej predstavuje prácu baníkov od najstarších čias až dodnes. Fáranie do štôlne v pracovných plášťoch a prilbách s lampkami je samo osebe zaujímavý zážitok. V expozícií na povrchu si možno prezrieť staré banské budovy a zariadenia, v areáli múzea je aj Náučná geologická expozícia s ukážkami hornín a nerastov.

Expozícia je 2 km od centra mesta smerom na Štiavnické Bane.
+421 45/691 29 71
www.muzeumbs.sk/sk/banske-muzeum-v-prirode, skanzen@muzeumbs.sk

7. Dedičná štôlňa Glanzenberg

Dedičná (odvodňovacia) štôlňa zo 14. storočia prechádza pod centrom Banskej Štiavnice. Do štôlne môžu vstúpiť aj rodiny s deťmi nad 6 rokov. Maximálny počet osôb na jeden vstup je 15. 

Kammerhofská ulica, Banská Štiavnica
tel.: +421 45 692 05 35
www.muzeumbs.sk/sk/glanzenberg, infobs@muzeumbs.sk

*Posledný vstup do expozícií SBM je 1 hod. pred zatvorením.


Expozícia o Kalvárii

Expozícia približuje históriu a súčasnosť banskoštiavnickej Kalvárie. Nachádza sa v budove Infocentra Kalvárie. Zároveň je tu aj obchod so suvenírmi a zaujímavou literatúrou. V zadnej časti budovy je situovaná Reštaurácia pod Kalváriou.

Ďalšia expozícia sa nachádza v Dolnom kostole.

Pod Kalváriou 1, Banská Štiavnica
+421 905 360 307
www.kalvaria.org, kalvaria@kalvaria.org,


Múzeum vo Svätom Antone 

Neskorobarokový kaštieľ z 18. storočia, niekdajšie sídlo bulharského excára Ferdinanda Kobursgkého. Umeleckohistorická expozícia s pôvodným nábytkom a iným zariadením, príťažlivá poľovnícka a rybárska expozícia, nádherné prostredie anglického parku s jazierkami a kaskádami, ako stvorené na prechádzky.

Svätý Anton č. 291
+421 45 691 39 32, +421 915 821 973
www.msa.sk


Banská St a nica

Kultúrne centrum 

rezidenčné umelecké centrum – ateliéri – grafická dielňa – galéria PARTER BSC – záhrada  aj šport na novej adrese

A. Gwerkovej-Gollnerovej 6, Banská Štiavnica
www.banskastanica.sk


Galéria Schemnitz

Galéria SCHEMNITZ je súkromná galéria, ktorej program ponúka obraz aktuálnych tendencií v mladej súčasnej maľbe a kresbe. Prostredníctvom pravidelných výstav prináša do Banskej Štiavnice výber popredných osobností súčasnej maľby, kresby a grafiky.

A.Sládkoviča 53/2, Banská Štiavnica
+421 905 939 785
www.schemnitz.sk, gallery@schemnitz.sk


Štiavnický betlehem

Galéria dreva, drevených hračiek a ľudového remesla. Jeden z najväčších pohyblivých vyrezávaných betlehemov na Slovensku zobrazuje históriu a život Banskej Štiavnice, jej postavy a postavičky, vážne aj humorné udalosti.

Radničné námestie 11/20 (nádvorie), Banská Štiavnica
+421 902 914 683, www.betlehem.sk


Baňa Starovšechsvätých Hodruša-Hámre

Ukážka stredovekej, krásne upravenej bane a expozície približujúcej históriu hodrušského baníctva. V rámci prehliadky bane môžete ryžovať pravé zlato.  Vstup treba rezervovať vopred. Prehliadky bane sú možné pre skupiny od 6 osôb.

Hodruša-Hámre 786
+421 45 6844288, +421 0903 185 777
www.hodrusskehlbiny.sk